Về Chúng Tôi

Công ty thực phẩm Tây Hồ là công ty chuyên sản xuất các thực phẩm thuần Việt. Năm 1986 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chả thịt và bò viên.

Sản phẩm nổi bật

Công thức

Địa điểm