Sản phẩm :

Nước cốt đóng hộp  >> Nước Cốt Gà

Nước Cốt Gà

Nước Cốt Gà


Nước Cốt Gà Không Bột Ngọt

UPC : 091361011187 (14oz) – Case Package : 12 x 14oz

UPC : 091361011354 (26oz) – Case Package : 12 x 26oz

UPC : 091361023485 (46oz) – Case Package : 12 x 46oz

SốMô tả sản phẩm
011101Nước Cốt Gà W/MSG 14oz
011187Nước Cốt Gà 0/MSG 14oz
024378Nước Cốt Gà W/MSG 26oz
011354Nước Cốt Gà 0/MSG 26oz
024385Nước Cốt Gà W/MSG 46oz
023485Nước Cốt Gà 0/MSG 46oz