Sản phẩm :

Nước cốt đóng hộp  >> Nước cốt phở bò

Nước cốt phở bò


Nước cốt phở bò

UPC : 091361024347 (14oz) – Case Package : 12 x 14oz

UPC : 091361024354 (26oz) – Case Package : 12 x 26oz

UPC : 091361024361 (46oz) – Case Package : 12 x 46oz

SốMô tả sản phẩm
024347Nước Cốt Phở Bò 14oz
 024354Nước Cốt Phở Bò 26oz
 024361Nước Cốt Phở Bò 46oz

 

 

Sản phẩm khác :